Faktúry 2013
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
View Record Číslo    Číslo interné    Predmet    Suma*    Dodávaťeľ    Dát.zver.   
View Record  5782013  20131-044  daň  11 269,06 €  OBEC PUKANEC Obecný úrad  27.3.2014
View Record  7446770632  20131-004  El.energia 01/2013  100,14 €  ZSE energia a.s  21.2.2013
View Record  7446814386  20131-012  El.energia 02/2013  100,14 €  ZSE energia a.s  23.3.2013
View Record  7446925655  20131-026  El.energia 03/2013  100,14 €  ZSE energia a.s  18.4.2013
View Record  7447001121  20131-039  El.energia 04/2013  100,14 €  ZSE energia a.s  14.5.2013
View Record  20135  20132-018  Faktrúa za práce 11/2013  936,94 €  Miloš Uhnák  10.7.2014
View Record  213157  20131-113  Faktúr za kosenie lesnej cesty  413,64 €  Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.  22.10.2013
View Record  3233562752  20131-120  Faktúr za stravné lístky  300,00 €  DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.  26.10.2013
View Record  130100406  20131-119  Faktúra za pehliadanie dát  15,60 €  TRINID s.r.o.  1.11.2013
View Record  2013346  20131-091  Faktúra za audit za rok 2012  1 401,94 €  LUMA AUDIT, s.r.o.  29.5.2014
View Record  130100554  20131-139  Faktúra za CDS  15,60 €  TRINID s.r.o.  11.2.2014
View Record  699003655  20131-106  Faktúra za certifikáciu  106,98 €  Lesy SR š.p. B.Bystrica  28.9.2013
View Record  7436841238  20131-077  Faktúra za elek. energie 6/201  100,14 €  ZSE Energia a.s.  10.7.2013
View Record  7200562990  20131-093  Faktúra za elek. energiu  129,69 €  ZSE energia a.s  12.9.2013
View Record  7436924985  20131-083  Faktúra za elek. energiu  100,14 €  ZSE Energia a.s.  10.8.2013
View Record  7437048390  20131-110  Faktúra za elek. energiu  100,14 €  ZSE Energia a.s.  28.9.2013
View Record  7140736230  20131-141  Faktúra za elek. energiu 12/20  108,37 €  ZSE Energia a.s.  11.2.2014
View Record  7447093134  20131-054  Faktúra za elek. energiu 5/201  100,14 €  ZSE Energia a.s.  11.6.2013