Business-News No. 1
Business-News No. 2
Lespol, spol. s.r.o.   Pukanec
View Record Číslo    Číslo interné    Predmet    Suma*    Dodávaťeľ    Dát.úhr.   
View Record  62013  20130-020  Faktúra za ťažbu za 4. Q  1 985,41 €  Miloš Uhnák  26.8.2014
View Record  7437048390  20131-110  Faktúra za elek. energiu  100,14 €  ZSE Energia a.s.  13.9.2013
View Record  7436841238  20131-077  Faktúra za elek. energie 6/201  100,14 €  ZSE Energia a.s.  25.6.2013
View Record  7446770632  20131-004  El.energia 01/2013  100,14 €  ZSE energia a.s  6.2.2013
View Record  7447093134  20131-054  Faktúra za elek. energiu 5/201  100,14 €  ZSE Energia a.s.  27.5.2013
View Record  7447001121  20131-039  El.energia 04/2013  100,14 €  ZSE energia a.s  29.4.2013
View Record  7437193915  20131-126  Faktúra za elekt. energiu za 1  100,14 €  ZSE energia a.s  18.11.2013
View Record  7446814386  20131-012  El.energia 02/2013  100,14 €  ZSE energia a.s  8.3.2013
View Record  7436924985  20131-083  Faktúra za elek. energiu  100,14 €  ZSE Energia a.s.  26.7.2013
View Record  7437126534  20131-116  Faktúra za elek. energiu za 10  100,14 €  ZSE Energia a.s.  17.10.2013
View Record  7436994545  20131-101  Faktúra za elek. energiu za 8/  100,14 €  ZSE Energia a.s.  3.9.2013
View Record  7446925655  20131-026  El.energia 03/2013  100,14 €  ZSE energia a.s  3.4.2013
View Record  55287247  20131-072  Faktúra za mobil. tel.  101,29 €  ORANGE SLOVENSKO. a.s.  28.5.2013
View Record  5205640452  20131-066  Faktúra za mobil. tel.  101,29 €  ORANGE SLOVENSKO. a.s.  31.12.2013
View Record  6522989896  20131-006  Poist.MV NISSAN k 30/6/2013  104,22 €  Kooperativa poisťovňa a.s.  29.5.2013
View Record  6522989897  20131-056  Splatné poistné za LV 604 AA  104,22 €  Kooperativa poisťovňa a.s.  25.6.2013
View Record  6522989899  20131-144  Faktúra za postenie auta  104,22 €  Kooperativa poisťovňa a.s.  27.1.2014
View Record  6522989810  20131-095  Faktúra za poistenie LV 604 AA  104,22 €  Kooperativa poisťovňa a.s.  17.10.2013
Faktúry 2013
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
[2013][2014][2015][2016][2017][2018][2019][2020][2021][2022]