Business-News No. 1
Business-News No. 2
Lespol, spol. s.r.o.   Pukanec
View Record Číslo    Číslo interné    Predmet    Suma*    Dodávaťeľ    Dát.úhr.   
View Record  55287247  20131-040  Orange 04/2013  60,50 €  ORANGE SLOVENSKO. a.s.  29.4.2013
View Record  335000585  20131-041  Vodné-stočné 1/1/-28/3/2013  0,00 €  Záp.vodárenská spoločnosť a.s.  29.4.2013
View Record  131208528  20131-042  Inzercia  108,00 €  Mediatel, spol. s r.o.  27.5.2013
View Record  2013100  20131-043  Poist.členov lesnej stráže  4,00 €  Združenie obecných lesov SR  27.5.2013
View Record  5782013  20131-044  daň  11 269,06 €  OBEC PUKANEC Obecný úrad  12.3.2014
View Record  130218  20131-045  MAN Sevisná prehl  949,41 €  HIAB spol.s r.o.  25.4.2013
View Record  1130165  20131-046  Kontrola Mitsubishi  597,98 €  ALBEX PLUS s.r.o.  29.4.2013
View Record  1130165  20131-046  Kontrola Mitsubishi  597,98 €  ALBEX PLUS s.r.o.  29.4.2013
View Record  130138  20131-047  Tankovanie Autá 3 ks  1 380,71 €  OPTIMA-KDK, s.r.o.  27.5.2013
View Record  201311  20131-048  Faktúra za ťažbu  1 027,99 €  OBEC PUKANEC Obecný úrad  28.6.2013
View Record  432013  20131-050  Faktúra za nákup sadeníc  2 114,70 €  Sagan Peter  20.9.2013
View Record  749912851  20131-051  Faktúra za pevnú linku 4/2013  59,74 €  SLOVAK TELEKOM, a.s  27.5.2013
View Record  130164  20131-052  Faktúra za tankovanie 3 autá  1 904,52 €  OPTIMA-KDK, s.r.o.  5.6.2013
View Record  130100157  20131-053  Prehliadanie systému dát CDS 4  15,60 €  TRINID s.r.o.  24.6.2013
View Record  7447093134  20131-054  Faktúra za elek. energiu 5/201  100,14 €  ZSE Energia a.s.  27.5.2013
View Record  832013  20131-055  Faktúra za výkon technika BOZP  33,20 €  Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT  5.6.2013
View Record  6522989897  20131-056  Splatné poistné za LV 604 AA  104,22 €  Kooperativa poisťovňa a.s.  25.6.2013
View Record  5065/2013  20131-057  Poplatok za TKO  18,40 €  OBECNY PODNIK SLUŽIEB  25.6.2013
Faktúry 2013
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
[2013][2014][2015][2016][2017][2018][2019][2020][2021][2022]