Business-News No. 1
Business-News No. 2
Lespol, spol. s.r.o.   Pukanec
View Record Číslo    Číslo interné    Predmet    Suma*    Dodávaťeľ    Dát.úhr.   
View Record  305001957  2021001  Faktúra za vodné  147,77 €  Záp.vodárenská spoločnosť a.s.  
View Record  2021029  2021002  Faktúra za členský príspevok  344,00 €  Združenie obecných lesov SR  
View Record  210100028  2021003  Faktúra za CDS  15,60 €  TRINID s.r.o.  
View Record  262021  2021004  Faktúra za PO 1/2021  40,00 €  Hasič, s.r.o.  
View Record  2404114996  2021005  Faktúra za poistenie LV 199DI  372,74 €  Generali Slovensko poisť.a.s.  11.01.2021
View Record  2404115022  2021006  Faktúra za poistenie LV 896 YL  142,88 €  Generali Slovensko poisť.a.s.  11.01.2021
View Record  92017  2021007  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  
View Record  34412021  2021008  Faktúra za motiroring áut  22,80 €  Commander Services s.r.o.  
View Record  8276962413  2021009  Faktúra za tel + internet  36,82 €  SLOVAK TELEKOM, a.s  11.02.2021
View Record  12021  2021010  Faktúra za ťažbu  1 556,88 €  Jozef Jaško jr.  10.03.2021
View Record  3221806139  2021011  Faktúra za stravné lístky  210,80 €  DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.  10.03.2021
View Record  2404114996  2021012  Faktúra za poistné LV 199 DI  372,74 €  Generali Slovensko poisť.a.s.  24.03.2021
View Record  240115022  2021013  Faktúra za poistné LV 896 YL  142,88 €  Generali Slovensko poisť.a.s.  24.03.2021
View Record  382021  2021014  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  10.03.2021
View Record  103022021  2021015  Faktúra za monitoring áut  22,80 €  Commander Services s.r.o.  10.03.2021
View Record  8278805169  2021016  Faktúra za tel + internet  36,82 €  SLOVAK TELEKOM, a.s  10.03.2021
View Record  1020210012  2021017  Faktúra za ťažbu  1 965,60 €  DE-SKA, s.r.o.  17.03.2021
View Record  3221807536  2021018  Faktúra za stravné lískky  210,80 €  DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.  24.03.2021
Faktúry 2021
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
[2013][2014][2015][2016][2017][2018][2019][2020][2021][2022]