Business-News No. 1
Business-News No. 2
Lespol, spol. s.r.o.   Pukanec
Spoločnosť
Stanovy - Lespol spol. s.r.o.
Spoločenská zmluva - Lespol spol. s.r.o.
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 3371/N
Obchodné meno: LESPOL, spol. s r.o.
Sídlo: Námestie mieru 11, Pukanec 93505
IČO: 31 438 997
Deň zápisu: 15.06.1993
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločníci: Obec Pukanec, Námestie Mieru 11, Pukanec 93505
Štatutárny konateľ: Ján Lalík
Konanie menom spoločnosti: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
Výpis obchodného registra
Spoločnosť s ručením obmedzeným so 100 % účasťou obce Pukanec s názvom Lespol, spol. s.r.o. Svoju činnosť začala 15.06.1993 zápisom do obchodného registra Okresného súdu
v Nitre.