View Record Číslo    Číslo interné    Predmet    Suma*    Dodávaťeľ    Dát.úhr.   
View Record  2404114996  2023/001  Faktúra za posistné LV 199 DI  372,74 €  Generali Slovensko poisť.a.s.  11.01.2023
View Record  2404115022  2023/002  Faktúra za posistné LV 896YL  128,59 €  Generali Slovensko poisť.a.s.  11.01.2023
View Record  23001  2023/003  Faktúra za ťažbu  2 740,54 €  Ján Mikuláš  25.01.2023
View Record  2023003  2023/004  Faktúra za tonery  127,50 €  M I R E S  25.01.2023
View Record  12023  2023/005  Faktúra za ťažbu  2 048,76 €  Juraj Jaško  03.02.2023
View Record  2023029  2023/006  Faktúra za členský príspevok  344,00 €  Združenie obecných lesov SR  01.02.2023
View Record  3232801670  2023/007  Faktúra za SL  319,20 €  DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.  01.02.2023
View Record  232023  2023/008  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  
View Record  73462023  2023/009  Faktúra za monitoring áut  22,80 €  Commander Services s.r.o.  09.02.2023
View Record  8321940565  2023/010  Faktúra za tel + internet  36,80 €  SLOVAK TELEKOM, a.s  21.02.2023
View Record  6619079346  2023/011  Faktúra za poistenie majetku  293,42 €  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  24.03.2023
View Record  2023001  2023/012  Faktúra za ťažbu  2 505,80 €  Erik Palkovič  21.02.2023
View Record  20232  2023/013  Faktúra za ťažbu  2 826,34 €  Juraj Jaško  24.02.2023
View Record  23002  2023/014  Faktúra za ťažbu  4 061,24 €  Ján Mikuláš  24.02.2023
View Record  3849029632  2023/015  Platba za poistne  146,66 €  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  09.02.2023
View Record  8323719442  2023/016  Faktúra za tel + internet  36,80 €  SLOVAK TELEKOM, a.s  24.03.2023
View Record  3232805335  2023/017  Faktúra za stravné lístky  319,20 €  DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.  24.03.2023
View Record  159082023  2023/018  Faktúra za Monitor áut  22,80 €  Commander Services s.r.o.  24.03.2023
View Record  352023  2023/019  Faktúra za PO  40,00 €  Hasič, s.r.o.  24.03.2023
View Record  2404115022  2023/020  Fakúra za poistné SVAN  114,31 €  Generali Slovensko poisť.a.s.  24.03.2023
View Record  2404114996  2023/021  Fakúra za poistné MAN  372,74 €  Generali Slovensko poisť.a.s.  24.03.2023
View Record  32023  2023/022  Faktúra za ťažbu  3 925,10 €  Juraj Jaško  28.03.2023
View Record  32023  2023/023  Faktúra za opravu oplotku  500,00 €  Peter Pacher  
View Record  23003  2023/024  Faktúr za ťažbu  2 728,08 €  Ján Mikuláš  
View Record  8325483024  2023/025  Faktúra za tel + internet  36,80 €  SLOVAK TELEKOM, a.s  
Faktúry 2023
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH